31262a2f7e5e37987bf7afe5c801e554_1_645_292

Onderhoudsplan

Door het maken van een onderhoudsplan ontstaat er een gedetailleerd beeld van het benodigde onderhoud aan uw woning of  bedrijfspand, zoals schilderwerk, CV installaties, daken en goten, elektra, hang- en sluitwerk en de kosten die dit met zich meebrengt.

Broeren|Das Bouwbedrijf kijkt samen met u welk onderhoud er nodig is, hoe vaak dit moet gebeuren en of er bepaalde zaken vervangen dienen te worden. Deze bevindingen worden gekoppeld aan een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter. Hierdoor weet u welk onderhoud er nu nodig is en heeft u direct een beeld van de te verwachten kosten voor de komende jaren. Door de onderhoudswerkzaamheden en kosten op te splitsen in maandelijkse termijnen, komt u nooit voor verrassingen te staan.

Een goed onderhouden woning of bedrijfspand biedt u een veilige en gezonde leef- en werkomgeving.

Broeren|Das Bouwbedrijf is Erkend BouwGarant aannemer.

CONTACT

Wilt u meer informatie bel dan 040-2051073 of stuur een e-mail naar info@broerendasbouwbedrijf.nl