cd47a3e500bd285ea3743ebb59d77ba2_1_645_292

Onze werkwijze

Bouwen doen we samen, waarbij de wensen van u als opdrachtgever centraal staan. Wij werken vanaf het eerste moment aan een vertrouwensband, waarbij we open-, eerlijkheid en transparantie van groot belang vinden. Het realiseren van uw 'bouwwensen' vergt immers de nodige intensieve samenwerking, waarbij vertrouwen en het nakomen van afspraken de rode draad vormen.

Uw wensen worden tijdens het eerste gesprek gezamelijk besproken. Aan de hand van deze gegevens maken wij een complete offerte op maat, waarbij we grijze gebieden zo veel als mogelijk doen uitsluiten om latere meer- en minderwerken al in de calculatiefase te beperkenappel vegelijking kunt maken.

Bij opdracht ontvangt u de definitieve begroting tezamen met de opdrachtbevestiging, waarin al hetgeen besproken in omschreven. U ontvangt een 'open begroting'of minderwerken zelf te berekenen.

Bij de opdracht hoort ook de planning die het afgesproken tijdspad van de werkzaamheden weergeeft. Indien u werkzaamheden eigenhandig of in eigen beheer doet uitvoeren, nemen we dit ook mee in onze planning. In deze planning maken we ook de keuzemomenten duidelijk, zodat u weet op welk moment een definiteve keuze dient te zijn gemaakt (bijvoorbeeld tegelwerken of sanitair) zodat de planning niet in het gedrang komt. Dit zorgt voor een vlottende voortgang van de werkzaamheden.

Uw project heeft vanaf aanvang tot aan de oplevering alle aandacht die het nodig heeft. We werken namelijk eerst een project af, voordat we met het volgende starten. Gedurende het bouwproces blijft u betrokken bij het traject en zullen we in openheid naar elkaar communiceren. Daarnaast plannen we stelselmatig een overleg om de neuzen in dezelfde richting te houden, het tijdspad te bewaken, de prioriteiten te bespreken en uw wensen tot op detail te realiseren. We werken vervolgens samen naar het eindresultaat, waar wij net als u minimaal zo trots op zullen zijn.

Ook na definitieve oplevering zullen we altijd voor u klaar staan voor de nodige adviezen of bijkomstige werkzaamheden. Indien het wenselijk is kunnen we tevens een onderhoudscontract maken, waarbij we periodiek de bouwkundige kwaliteit uw eigendommen controleren, repareren en waarnodig preventief aanpakken. Op deze wijze houden we de kwaliteit van uw eigendom hoogwaardig, wat bijvoorbeeld ten goede zal komen bij eventuele verkoop.

We adviseren u met veel plezier en zijn u graag van dienst, waarbij het vertrouwen de basis vormt voor een eventuele lange termijnsrelatie.

We bouwen zoals we zijn.

CONTACT

Wilt u meer informatie bel dan 040-2051073 of stuur een e-mail naar info@broerendasbouwbedrijf.nl